Dane firmy / Company

BTB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Antoniukowska 8 lok.6
15-845 Białystok

NIP 542 326 28 79
VAT UE: PL5423262879
REGON 365839352
KRS 0000646574

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN wpłacony w całości